Rask og effektiv smertelindring

Voltarol 25 mg myke kapsler

Voltarol myke kapsler (25 mg) kan benyttes for korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter.

Voltarol myke kapsler (25 mg) lindrer smerte og betennelse og er tilgjengelig i eske på 10 kapsler.

Ved å klikke på linken over kommer du til en ekstern webside som er uavhengig og ikke kontrollert av GSK. GSK påtar seg ikke ansvar for innholdet på disse sidene. Hvis du ikke ønsker å forlate denne websiden, ikke trykk på linken over.

Spørsmål og svar

 • Ta først 1 kapsel når symptomene melder seg. Fortsett om nødvendig med 1 kapsel hver 4. til 6. time. Ta ikke mer enn 3 kapsler i løpet av ett døgn.
  Kapslene svelges hele med et glass vann. For maksimal effekt bør kapslene tas før måltid.
  Ta ikke Voltarol i mer enn 3 dager. Hvis symptomene fortsetter eller forverres, bør du gå til lege for å forsikre deg om at de ikke skyldes en alvorlig sykdom. Bruk av Voltarol kan skjule tegn på en mulig alvorlig infeksjon.
  Ta ikke mer enn anbefalt dose. Det er viktig at du bruker den laveste dosen som gir smertelindring og at du ikke bruker Voltarol lengre enn nødvendig. Generelt gjelder at bruk av høyere doser enn anbefalt medfører risiko. Dette innebærer også at du ikke skal bruke flere NSAID-preparater samtidig.
  Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

 • Voltarol 25 mg kapsler inneholder diklofenakkalium, et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) med uttalte analgetiske og antiinflammatoriske egenskaper. Hemming av prostaglandinbiosyntesen anses å være grunnleggende for virkningsmekanismen. Prostaglandiner spiller en sentral rolle ved inflammasjon, smerte og feber.
  Voltarol 25 mg kapsler har en hurtig innsettende effekt som gjør dem særlig egnet ved behandling av akutte smertetilstander. Voltarol 25 mg kapsler har en analgetisk effekt og lindrer smerte raskt.

  • Dersom du er allergisk overfor diklofenak eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (se pakningsvedlegg for oversikt)
  • Dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på medisiner brukt for å behandle smerter, betennelse eller feber, som diklofenak, ibuprofen eller acetylsalisylsyre (en substans som også brukes for å forhindre blodkoagulasjon). Reaksjoner kan være: astma, gisping, hudutslett, opphovnet ansikt, rennende nese. Hvis du er usikker, kontakt lege eller apotek.
  • Dersom du har etablert hjertesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom f.eks. hvis du har hatt et hjerteinfarkt, hjerneslag, drypp (TIA) eller blokkeringer i blodårene til hjertet eller hjernen, eller en bypass-operasjon eller inngrep for å fjerne blokkeringer.
  • Dersom du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriell sykdom).
  • Dersom du har eller har hatt magesår eller sår i tarmen.
  • Dersom du tidligere har fått mage- eller tarmsår etter behandling med diklofenak eller lignende legemidler.
  • Dersom du har lagt merke til blod i avføringen eller har svart avføring (symptomer på blødning i mage-tarmkanalen).
  • Dersom du lider av alvorlig nyre- eller leversykdom.
  • Dersom du er mer enn 6 måneder gravid. (se pakningsvedlegg for mer informasjon).
    
Symptomer på muskelbetennelse

Lær mer

Hva er smerte?

Få en bedre forståelse av hvorfor kroppen vår opplever smertefølelse og de mange årsakene til kroppssmerter.

Les mer

Smerter og behandlinger

Finn ut hvordan du bør behandle din egen smertetype...

Les mer

Hvordan virker Voltarol?

Lær hvordan Voltarol fungerer for å lindre smerter og redusere betennelsen.

Les mer