Hoida

Uansett helseproblem, må det behandles riktig

Smerte er en uvelkommen gjest som vi alle må forholde oss til innimellom. Smertelindring bør være lett tilgjengelig da behandling er avgjørende for livskvaliteten.

På denne siden finner du informasjon om riktig bruk, påføring eller dosering og oppbevaring av legemidler, spesielt Voltarol.

neck
back
shoulder

Bruk, påføring og oppbevaring av legemidler

Hand

Bruk på riktig måte

Ved smertelindring er det viktig å forstå hvordan alle legemidlene dine virker sammen, bivirkninger du kan oppleve og den mulige effekten disse kan ha på din generelle helsetilstand i forhold til legemidlets effekt.

>>> Les mer

Påfør på riktig måte

Les pakningsvedlegget (PIL) nøye, og følg instruksjonene for påføring av legemidlet. Vurder i tillegg dine andre legemidler og deres effekt på ditt totale inntak av legemidler. Bruk bare den mengden av legemidlet som er nødvendig – og i så kort tid som mulig.

>>> Les mer

dose
Lock

Oppbevar på riktig måte

Feil oppbevaring av legemidler kan føre til at de blir ødelagt. Lær deg å oppbevare legemidlene på en sikker måte, slik at de bevarer sin effekt og er utenfor barns rekkevidde.

>>> Les mer