Hand

Riktig bruk av Voltarol

Smerte er en ubehagelig fysisk følelse som viser at det er noe galt i kroppen. Den kan være mild eller kraftig, akutt eller uutholdelig, kortvarig eller permanent.

Men hvordan skal smertestillende legemidler brukes på riktig måte? Hvordan kan du vite hva som er best for deg? Er alle smertestillende legemidler like?

Interaksjon mellom legemidler

Når du tar et legemiddel for første gang, må du finne ut hvordan dine andre legemidler, kosthold og din helsetilstand påvirker effekten.

Tre hovedtyper av legemiddelinteraksjoner

 1. INTERAKSJONER MELLOM LEGEMIDLER. Dette kan oppstå når to eller flere legemidler tas samtidig. Ett legemiddel kan påvirke effekten til et annet, noe som ofte fører til dårligere effekt eller økt risiko for bivirkninger.
 2. INTERAKSJONER MELLOM LEGEMIDDEL OG MAT-/DRIKKEVARER. Mange matvarer og drikkevarer påvirker effekten til legemidler, noe som kan føre til at dosen kan få lavere eller høyere effekt enn tiltenkt.
 3. INTERAKSJONER MELLOM LEGEMIDDEL OG SYKDOM. Høyt blodtrykk eller diabetes kan for eksempel redusere eller forsterke effekten til et legemiddel du bruker. Spør legen eller apoteket hvis du vil ha mer informasjon.

Smertestillende legemidler og eldre

Sensitivitet overfor legemidler øker både med alder og som en konsekvens av sykdommer, og det er vanlig at eldre bruker mange legemidler. Dette øker risikoen for bivirkninger og muligheten for uønskede interaksjoner mellom legemidler.

En eldre persons evne til å prosessere et legemiddel (fordele, bryte ned og fjerne det) har også en effekt. Dette betyr at legemidlet forlater kroppen senere, og derfor øker legemidlets effekt, noe som kan føre til bivirkninger. Det er derfor viktig å tilpasse behandlingen ved å redusere dosen (mengden som brukes) – hvis ikke, kan risikoen for en overdose eller bivirkninger bli stor.

Smertestillende legemidler og gravide eller ammende kvinner

Legemidler som tas av en gravid eller ammende kvinne, inkludert reseptfrie medikamenter, kan påvirke et foster eller et barn som får brystmelk. Snakk med legen din før du tar et smertestillende legemiddel hvis du er gravid eller ammer, og les pakningsvedlegget nøye.

Smertestillende legemidler og alkohol

Bruk av et legemiddel og alkohol samtidig kan i noen tilfeller være dødelig og anbefales ikke. Alkohol kan påvirke leveren slik at legemidlets effekt reduseres eller forsterkes når det er for lite eller for mye av det i kroppen. Risikoen for bivirkninger øker også.

Smertestillende legemidler og bivirkninger

Smertestillende legemidler er en metode for å lindre forskjellige smertetilstander, men du må vite at det også alltid er en risiko for bivirkninger.

Frekvens av bivirkninger

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle opplever dem. Hvis du opplever en ny bivirkning eller en som beskrives i pakningsvedlegget som er spesielt intens, må du kontakte lege eller apotek.

Bivirkninger klassifiseres etter hvor sannsynlig det er at de oppstår

 • Svært vanlig 1/10
 • Vanlig, mellom 1/10 og 1/100
 • Mindre vanlig, mellom 1/100 og 1/1000
 • Sjelden, mellom 1/1000 og 1/10 000
 • Svært sjelden, 1/10 000 eller færre

Personlige faktorer

Personlige faktorer kan øke sannsynligheten for at du opplever bivirkninger fra legemidler. Risikofaktorer kan være:

 • Arvelige faktorer
 • Rådende tilstander
 • Bruk av et annet legemiddel samtidig (kjent som legemiddelinteraksjon)
 • Spesielt unge eller spesielt gamle brukere
 • Graviditet eller amming

Finnes det smertestillende legemidler som ikke har bivirkninger?

Dessverre har alle legemidler bivirkninger for noen personer. Selv om det ikke finnes smertestillende legemidler uten bivirkninger, kan sannsynligheten for at de virker på lang sikt forutsies basert på brukerens helsetilstand.

Risikoen for skadelige virkninger kan reduseres ved å ta riktig dose av legemidlet på riktig måte til riktig tid.