symbol

Riktig påføring (dosering) av Voltarol

Det finnes ingen smertestillende dose som passer for alle. Forskjeller i generell helsetilstand, diett, alder og gener kan påvirke mengden av legemiddel som må brukes.

Hva er så riktig dose for å lindre midlertidige smerter? Regel nummer én: Les alltid pakningsvedlegget og instruksjoner om dosering og oppbevaring. Hvis det er noe du ikke forstår eller du har spørsmål, ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek.

Riktig dosering

Dosering refererer til hvor mye av et legemiddel eller medikament du bør ta, i tillegg til hvor ofte og hvor lenge. For lite smertestillende legemiddel vil ikke gi smertelindring, mens for mye kan føre til negative konsekvenser.

Hvis du er usikker på om en dose er egnet for deg, må du be lege, sykepleier eller apotek om råd. Andre faktorer enn kjønn, alder og vekt kan vise seg å ha betydning. Husk å si fra hvis du har allergier, er syk eller bruker andre legemidler, deriblant reseptfrie medikamenter eller urtemedisiner. Dette kan virke inn på vurderingen av hva slags legemiddel som egner seg for deg og hvordan det skal administreres.

Legemiddeldosen bør være så liten som mulig, og bør tas i så kort tid som mulig. Hvis du har fulgt instruksjonene for administrering av et reseptfritt legemiddel og smertene øker eller ikke forsvinner, bør du kontakte en lege.

Misbruk/feilbruk og overdose

Vi har alle opplevd det: følelsen av at det smertestillende legemidlet du har tatt for hodepine eller andre smerter ikke hjelper, og at du har blitt fristet til å ta en større dose enn anbefalt.

Det å ta for mye av et legemiddel for ofte og for lenge, kan ha en skadelig virkning på helsen. Derfor er det viktig å ikke overskride den maksimale dosen for 24 timer. Smertelindrende gel skal bare brukes i den mengden som er spesifisert i pakningsvedlegget.

Ta kontakt med lege umiddelbart hvis du tror at du har tatt for mye av et legemiddel. Ikke vent til du utvikler symptomer på forgiftning! Ta vare på legemiddelemballasjen i tilfelle helsepersonellet trenger det.

Dosering for barn

Man kan virkelig føle seg hjelpeløs hvis man har et barn som opplever smerter. Et barn skal bare gis et legemiddel som er tiltenkt for barn, siden barns vekt og følsomhet for legemidler skiller seg fra voksne.

Gi aldri et barn et legemiddel som er foreskrevet til noen andre. Dette gjelder også hvis legemidlet er foreskrevet til søsken eller barn på samme alder.

Legemidler til små barn medfører en stor risiko for forgiftning, selv om mengden som administreres er liten. Det er derfor spesielt viktig å administrere legemidlet til barnet på riktig måte,

Voltarol må ikke brukes av barn under 14 år.

Instruksjoner om påføring (dosering)

Hva er så riktig dose for å lindre midlertidige smerter? Regel nummer én: Les alltid pakningsvedlegget og instruksjonene om dosering og oppbevaring. Hvis det er noe du ikke forstår eller du har noe å spørre om, ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek.

Følg instruksjonene i pakningen om påføring av den smertestillende gelen. Etter påføring av gelen må du tørke hendene med et absorberende papir og kaste det brukte papiret i en avfallsdunk før du vasker hendene. Slik verner du miljøet. Kontroller at produktet er helt absorbert før du tar en dusj eller et bad. Ubrukte eller utløpte legemidler må ikke kastes eller spyles ned i toalett eller vask.

voltaren-ikoner